ชื่อเรื่อง : กิจกรรม Big cleaning day
รายละเอียด : วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความสะอาด Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานส่วนตำบล อสม. ผู้นำชุมชนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : IT1JwL8Wed101110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้