ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์การแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
รายละเอียด : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน รับแบบขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
ชื่อไฟล์ : HSboSIuTue50403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rV0pkkYTue50423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้