ชื่อเรื่อง : ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : tQSev4bWed11313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปี พ.ศ.2563" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าชุมชน และ ชมการแสดง - รำเซิ้ง​จากกลุ่มแม่บ้านไร่ม่วง​ - บ้านโป่งเบี้ย - รำดอกไม้ภูเรือ จากหมู่บ้านโป่งเบี้ย - สมาพระแม่คงคาธาราแห่งชีวิต จากโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ - ชุดฟ้อนประทีปกระทงสาย จากโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน - โฟล์คซอง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย