องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 428
school โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา
แจ้งเวียนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน [25 ธันวาคม 2562]
การทำจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
กิจกรรมมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ให้กับสมาชิกกองทุนขยะฯ
การมอบต้นไม้หรีด ลดโลกร้อน ให้สมาชิกกองทุนขยะฯ ในรอบปีพ.ศ.2563
มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ สมาชิกกองทุนขยะฯ
กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่
กิจกรรมบีบอัดก้อนพลาสติก
เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักสายรองภายในชุมชน
กิจกรรมซื้อ-ขายขยะทุกวันที่15-20ของทุกเดือน
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์