องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธฺิเด็ก สตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ตำบลน้ำหมานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน โรงเรียนห้วยลวงไช โรงเรียนห้วยสีเสียด - ส้าน โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ รพ.สต. ไร่ม่วง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม น้ำหมานธารา ชั้น2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin