องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรั้งในชุมชน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ โรงพยาบาลเลย รพ.สต.ไร่ม่วง และ อสม. ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรั้งในชุมชน และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 และบ้านส้าน หมู่ที่4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเล
ผู้โพส : admin