องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการขยะจากตันทางหรือครัวเรือน ซึ่งได้มีคณะผู้บริหาร และนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด -ส้าน ผู้ใหญ่บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยให้ความรู้การบริหารจัดการขยะจากครัวเรือนความหมายของขยะ ประเภทของขยะ และชนิดของขยะ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการคัดแยกขยะการกำจัดขยะที่ถูกวิธีการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมอบถังขยะติดเชื้อและขยะอันตรายให้แก่หมู่บ้าน สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และมีกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่พร้อมด้วยรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ (เพิ่มเติม) ณ วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4 และโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin