องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin