องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวได้ตะหนักรู้ในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีสติและเหมาะสมตามหลักพุทธศาสนา และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับฟังบรรยายธรรมเทศนาฝึกสมาธิเจริญจิตวิปัสสนา กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด และทาสีห้องน้ำ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู - นักเรียน โรงเรียนห้วยสีเสียด - ส้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านห้วยสีเสียดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin