องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 193
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงารภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงารภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 97.60 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นลำดับที่ 4 ของจังหวัดเลย และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) เป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัดเลย ด้วยผลการประเมินเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 95.09 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์