องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
กิจกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมการ ทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ อปท. ประเทศไทย
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย นายเฉลียว วงศ์สาวัตร พร้อมด้วย นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีมแพทย์และ อสม. รพ.สต.ไร่ม่วง ได้ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมการ ทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ อปท. ประเทศไทย ระดับครัวเรือน ณ บ้านส้าน หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการสุ่มตรวจจากผู้ประเมินภายนอก 2.ลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยระดับครัวเรือน 3.กำกับติดตามให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน 4. รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ผู้โพส : admin