องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒธิสภา
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒธิสภา โดยนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานและภาพรวมการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin