messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยนายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้บริการต่างๆแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ชำระภาษี ขยะอันตรายแลกไข่ ตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา บริการตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.ไร่ม่วง การให้บริการด้านการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 คน 1 ต้น ลดโลกร้อน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน