องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 345
account_box ฝ่ายสภา
(นายถนอม พระนุแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0833262097,042870048
(นายถนอม พระนุแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0833262097,042870048
(นายสายัณต์ ศรีจำปา)
รองประธานสภา อบต.น้ำหมาน
โทร : 0857424584,042870048
(นายสายัณต์ ศรีจำปา)
รองประธานสภา อบต.น้ำหมาน
โทร : 0857424584,042870048
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางละมัย นันตะลิ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 1
โทร : 0840312595,042870048
(นางละมัย นันตะลิ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 1
โทร : 0840312595,042870048
(นายบุญส่ง สุวรรณชัย)
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน ม.2
โทร : 0857538997,042870048
(นายบุญส่ง สุวรรณชัย)
สมาชิกสภา อบต.น้ำหมาน ม.2
โทร : 0857538997,042870048
(นายปริวัตร สุวรรณชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 2
โทร : 0895718347,042870048
(นายปริวัตร สุวรรณชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 2
โทร : 0895718347,042870048
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0819044966,042870048
(นายประวิน อินทะบุญศรี)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0819044966,042870048
(นางวราภรณ์ นกเพ็ชร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0833262097,042870048
(นางวราภรณ์ นกเพ็ชร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 3
โทร : 0833262097,042870048
(นายบุญก้อง ส้านสิงห์ )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 4
โทร : 0885369723,042870048
(นายบุญก้อง ส้านสิงห์ )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 4
โทร : 0885369723,042870048
(นายสมพาน ไชยะวรรณ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0879447344,042870048
(นายสมพาน ไชยะวรรณ)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0879447344,042870048
(นายรัฐเขต สุโขยะชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0857387016,042870048
(นายรัฐเขต สุโขยะชัย)
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 5
โทร : 0857387016,042870048
(นายพรเทพ ศรีกระบุตร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 6
โทร : 0967170217,042870048
(นายพรเทพ ศรีกระบุตร )
ส.อบต.น้ำหมาน หมู่ 6
โทร : 0967170217,042870048
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์