องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 411
play_arrow งานการเจ้าหน้าที่
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากรอบต.น้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำสั่งการกำหนดและความรับผิดชอบในตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file คำสั่งการกำหนดหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
photo ประกาศใช้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์