องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 398
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
insert_drive_file การลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61 - 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี 61 - 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. น้ำหมาน 61 - 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 57 - 60 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์