องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
find_in_page แผนพัฒนท้องถิ่น(2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file การลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 57 - 60 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. น้ำหมาน 61 - 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2