องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือการบันทึอข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งครู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการการบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร ตำแหน่ง นิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1141 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การบริหารพัสดุ (เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 303