องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate online poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file คู่มือการบันทึอข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งครู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 691
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการการบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 560
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร ตำแหน่ง นิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 520
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 563
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2422
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 527
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2