องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการเปลี่ยนแปลงโลกยังไงให้ยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate online poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มือการบันทึอข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งครู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1064
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการการบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 732
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร ตำแหน่ง นิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 564
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 844
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2