องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow โครงการคุณธรรมจริยธรรม
insert_drive_file โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลน้ำหมาน "โตไปไม่โกง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของตำบลน้ำหมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file โครงการเชิดชูเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1