องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
photo โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo ออกตรวจสอบระดับน้ำ และพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
photo ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
photo> โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 906
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 890
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4