องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยด้านพืช
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
photo ออกตรวจสอบระดับน้ำ และพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
photo ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4