องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.042-870048

ระบบ-online
หนังสือพิมพ์
กระทรวงยุติธรรม
public กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
public สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 483
play_arrow งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
photo ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo> โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
photo> โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
photo> โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1508 |
photo> โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 565 |
photo มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
photo โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
photo โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน
โทร : 0800127599,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน
โทร : 0653235956,042870048
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์
กรมส่งเสริมฯ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์