องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
photo โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ออกตรวจสอบระดับน้ำ และพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
photo> โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 672
photo โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 780
photo> โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
photo> โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
photo โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2389
photo> โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 928
photo มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
photo โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
photo โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
photo โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4