องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ร้องเรียน-ร้องทุกข์
insert_drive_file รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การย้ายป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ตรวจสอบข้อเท็จจริงความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นและวางสิ่งของเกะกะกีดขวางจราจร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาประชาชนที่ใช้น้ำบริเวณฝายน้ำล้นได้รับความเดือดร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทความเดือดร้อนกรณีการรับซื้อขี้ยางพาราในเเขตชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ไกล่กลี่ย เรื่องร้องเรียนการจัดทำแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ข้อพิพาท ร้องเรียน เรื่องเสาคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ข้อพิพาท ร้องเรียน เรื่องที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริหารของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
photo รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากดินสไลด์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1